top of page

כלכלת משפחה

אנחנו נוכל לעזור לכם להתנהל נכון פיננסית כדי לחסוך ולהגשים את החלומות שלכם:

  • ניתוח ההוצאה המשפחתית וזיהוי 'בעיות' שגורמות למינוס כרוני, או התנהלות לא נכונה 

  • בניית תקציב המתאים לצרכים וליעדים שלכם, עם התחשבות בצרכים עתידיים:
    בניית חסכונות שישרתו אתכם כשתצטרכו (בר מצווה, טיול לחו"ל או אוטו חדש)

  • איתור וקבלת אשראי (הלוואות) נכון ומתאים לצרכים וליכולות שלכם 

  • יצירת מעטפת פיננסית נכונה למשפחה כולל כריות ביטחון למקרי חירום 

  • ניתוחים כלכליים שונים (לדוגמה, מה עדיף לכם? רכב מהעבודה? או לקנות?) 

bottom of page