top of page

איך בוחרים את מסלול המשכנתא הנכון עבורך? - חלק ב'

עודכן: 29 ביולי 2020

מסלולי משכנתא - כל האמת

במאמר הקודם שלנו, איך בוחרים את מסלול המשכנתא הנכון עבורך? - חלק א' הגדרנו כמה מושגי בסיס כמו 'מדד המחירים לצרכן' ואת הגבלות בנק ישראל ועברנו על חלק ממסלולי המשכנתא הקיימים היום. בחלק ב' נמשיך ונעבור על מסלולי המשכנתא הנוספים.
4) ריבית קבועה – צמודה (או ק"צ): ריבית קבועה, כשמה כן היא, קבועה ולא משתנה לאורך תקופת ההלוואה. הריבית הקבועה הצמודה אומנם לא משתנה, אבל הקרן (הסכום אותו לווינו מהבנק בריבית הנ"ל) צמודה למדד מחירי הצרכן, לכן כשהמדד עולה, הקרן עולה ואיתה ההחזר החודשי שלנו, ולהפך.


יתרונות?

 • היא קבועה! לכן לא תשתנה לאורך תקופת ההלוואה

 • זולה יותר (לרוב) מהריבית ממסלולים קבועים אחרים (עליהם נרחיב בהמשך)

חסרונות?

 • צמודה למדד, לכן חושפת את ההלוואה שלנו לשינויים במדד שעלולים לגרור עלייה בגובה הקרן שבתורה תגרור עלייה בהחזר החודשי.

 • עלולה לגרור קנס אם נרצה לפרוע את המסלול לפני תום ההלוואה.

5) ריבית קבועה – לא צמודה (או קל"צ): 'אחותה' של הריבית הקבועה הצמודה, עם הבדל אחד פשוט: הריבית אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, לכן הריבית עליה חתמנו ביום קבלת המשכנתא - היא זו שנשלם עד תום ההלוואה.


יתרונות?

 • קבועה, ולא תשתנה לעולם גם אם הריביות יעלו, ומדד המחירים לצרכן יזנק. נשלם את הסכום שהתחייבנו לו ביום חתימת המשכנתה בלבד.

חסרונות?

 • לרוב יקרה יותר משאר המסלולים המוצעים ללווה בקבלת משכנתה

 • עלולה לגרור קנס אם נרצה לפרוע את המסלול לפני תום ההלוואה


6) מסלול ריבית משתנה כל 1 \ 2.5 \ 5 שנים לא צמודה (או מל"צ): מסלול מיוחד המשלב בין חלק מהיתרונות של ריבית קבועה, למחיר הזול יותר של ריביות משתנות. הריבית במסלול זה קבועה לתקופה מוגדרת מראש (לרוב שנה, שנתיים וחצי או חמש) ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן, לכן תשתנה רק אחרי כל תקופה שהגדרנו ולא תשפיע על הקרן מכיוון שאינה צמודה למדד.


יתרונות?

 • מקבעת את הריבית לתקופה ארוכה יחסית

 • ניתנת לפרעון בסוף התקופה שהוגדרה ללא קנסות

 • אינה צמודה למדד מחירי הצרכן ולא תשפיע על הקרן שלנו

חסרונות?

 • יקרה יותר מהמקבילה הצמודה למדד שלה

לסיכום, לכל מסלול יתרונות וחסרונות. החוכמה היא להתאים את תמהיל המסלולים הנכון לצרכיו של הלווה. לדוגמה - אם ההלוואה לתקופה ארוכה, לא להצמיד למדד. אם ההלוואה לתקופה קצרה אז כן להצמיד למדד וע"י כך להנות מהנחה בריבית.

וכאן אנחנו נכנסים לתמונה היתרונות שלנו הם בהבנת הצרכים שלך כלווה, בבניית המשכנתא המתאימה לך - שבסופו של דבר תגרום לך להוציא פחות כסף לאורך תקופת ההלוואה.


תוכלו לקרוא על כך עוד במאמר שלנו - חמש סיבות שבגללן צריך יועץ משכנתאComments


רוצה לחסוך כסף במשכנתא?

שיחת

ייעוץ

חינם

bottom of page